Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue käsittää vuonna 2019 lakkautettujen Leppäveden ja Hankasalmen kalastusalueiden vesialueet. Kalatalousalueen tärkeimmät tehtävät ovat käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen, kalastuksenvalvonta ja yhteiskalastuslupa-alueiden perustaminen ja luvanmyynti.