Tulosta tämä sivu

Päätöksiä

-25.5.2020-

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueen yleiskokous on päättänyt vesialueen omistajakorvausten jakoperusteeksi pinta-alan ja rasituskertoimeksi 3.

Yleiskokouksen pöytäkirja ja äänestysluettelo.