Lupamaksut ja ohjeet

Iso-Kuhajärvi rauhoitetaan kaikelta muulta kalastukselta paitsi mato-onginnalta, pilkkimiseltä ja viehekalastukselta yhdellä vieheellä 1.5. – 30.6.2016.

Iso-Kuhajärvi rauhoitetaan vesilinnustukselta osakaskunnan vesialueella. Leppävedelle myydään linnustuslupia.

Ruokakuntaa kohden myydään vain yksi pyydyksien pitoon oikeuttava lupa (pyydyslupa, yleislupa). Lupa koskee kahta kappaletta verkkoja, katiskoita tai rysiä. Luvan mukana tulevat merkit ovat henkilökohtaiset.

Verkon alin silmäkoko on 40mm, maksimikorkeus 3m. Verkkojatan molemmat päät on varustettava merkkipolilla ja pyydysmerkeillä.

Yleislupaan kuuluu pyydyksien pidon lisäksi uistelu ja vesilinnustus. Lisäksi luvan ostajalla on oikeus pyytää jäältä koukuilla. Koukkuja saa olla 10kpl ja niille ei ole omia pyydysmerkkejään.

Uisteluun sovelletaan vuoden 1997 alussa voimaan tulleita kalastuslain viehekalastusta koskevia sääntöjä.

Mikäli pidät verkkoja Leppäveden vesialueilla, varmista alueen erillismääräykset.

Keski-Suomen lääninhallituksen päätöksellä moottoriveneily on Iso-Kuhajärvellä kielletty (koskee myös sähköperämoottoreita). Lisäksi ELY-keskus on kieltänyt toistaiseksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisen jääpeitteisellä vesialueella.

Pitkäsiimakalastusta saa harjoittaa Iso-Kuhajärvellä heinä-marraskuun ajan.Koukkuja kuuluu lupaan 100 kpl. Siimapyynnillä on omat pyydysmerkkinsä. Leppävedellä siimapyynti on sallittu ympäri vuoden.

Talvipyynnin päätyttyä toivomme verkkopyytäjien korjaavan jäältä sinne tuomansa risut, havut ym roskat.

Lupamaksuissa ovat mukana tarvittavat pyydysmerkit. Luvat ovat voimassa kunnes uusista lupamaksuista on päätetty.

Kalastuslupia myy ravintola Vihtahousu, Vihtavuori 014 377 1470.
Lisätietoja tarvittaessa antaa Jukka Salo, 0405117086

Hyvää kalaonnea toivottaen,

HARHALAN OSAKASKUNTA

Harhalan osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2022 | Sivuston toteutus: DevNet.fi