Lupamaksut ja ohjeet

KALASTUSLUPAOHJE HOHON KK 2023

OSAKKAILLE: Myydään kaikille osakkaille 10 pyydysmerkkiä /a´ 4 € .Lupa oikeuttaa yhteen 3mx30m verkkoon/merkki.

Lisäksi niille osakkaille, joilla osuusluvan mukainen pyydysyksikkömäärä ylittää 20 yksikköä, on oikeus lunastaa osuuslukuaan vastaava pyydysyksikkömäärä ( =yli 10 verkkomerkkiä ). Siltä osin kuin pyydysyksiköiden lunastus ei perustu osuusluvun mukaiseen oikeuteen, pyydysyksiköt ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle.

Kalastuskunnan alueilla Hohonjoessa, Hohonlammessa ja Lapinjärvessä osakas ei tarvitse maksettua pyydysmerkkiä. Pyydys on merkittävä kalastuslain mukaan nimi ja yhteystietoineen. Pyydysten merkintä.

Osakkaille luovutettavilla pyydysyksiköillä ei saa kalastaa nuotalla, avorysällä tai troolilla ilman osakaskunnan kokouksen hakemuksesta ja hoitokunnan esityksestä myöntämää kalastuksen järjestämisen sisältävää lupaa. Osakkaalta tai osakkuuden luovutuksen perusteella  em. lupaa hakevalta ei peritä erillistä lupamaksua. Luovutuksesta on ilmoitettava sääntöjen mukaisesti hoitokunnalle.

Osakaskunnan säännöissä mm. erikoislupia varten varatusta kiintiöstä kalastusoikeutta voidaan  myöntää edellä päätetyn lisäksi erikseen osakaskunnan kokouksen päätöksellä hakemuksesta ja hoitokunnan esityksestä.

Kalastuskunnan alueilla Hohonjoessa, Hohonlammessa ja Lapinjärvessä ei osakas tarvitse maksettua pyydysmerkkiä. Pyydys on kuitenkin merkittävä ja siinä on oltava kalastajan nimi. Huom. Hohonjoki on määritelty vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueeksi jota koskee tietyt kalastusrajoitukset. Kalastusrajoitus.fi.

MUILLE MYYDÄÄN (= ei manttaalioikeutta Hohon kk:ssa) verkkomerkkejä KHY:n kautta.

Katiskapyynti on ilmaista Lievestuoreenjärvellä. Katiska ei tarvitse pyydysmerkkiä, vain kalastajan yhteystiedot polaan (nimi,puh.nro+ pola vähintään 15 cm korkea). Katiskakalastus on hoitokalastusta, kaikki luvalliset kalat pois järveltä.

Lievestuoreenjärvessä ns. Kuilun alueella on verkko- ja rysäkalastus kielletty ympäri vuoden Majasaaren sillasta Koppelsaareen ja sen eteläkärjestä Laitisen vanhan puunajotien päähän.

15.10.-30.11. pyydyskalastus kielletty rajana Koppelsaaren kohdalta alkaen veneväylä- Majasaaren vihreä väylämerkki-Montolan niemen ”pääniemi” itä- ja eteläpuolella.

Majasaaren ympäristö ja sen itäpuoli Raita-ahon salmeen saakka on 10.5.-15.6.. rauhoitettu verkkokalastukselta lupaohjeen mukaisesti

Järven hoitosuunnitelman mukaisesti verkkojen 20-54 mm  käyttö ajalla 1.12.-31.5. on  kielletty. Alle 80 mm verkot ovat kiellettyjä lahtivesillä kuhan kuturauhoituksena  10.5.-15.6.. välisen ajan

Kallaanlahdella pyydyskalastus vain osakkaille. Kaikki kalastus on kielletty 10.5.-15.6. välisenä aikana. Muuna aikana yksi 3x 30m verkko. Kaikilla alueilla siikaverkot vähintään 45 mm.

Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu!

Uistelulupa käsittää 6 vapaa/vene. Pyyntirajoitus 2 lohikalaa/vuorokausi ja suositus 5 kuhaa/vrk.

Kuilun alue on lohikalapitoisten virtavesien luettelossa. Tarvitaan Lievestuoreen KHY:n lupa. Kuilun rajoituksina 5 siikaa, 2 lohikalaa/vuorokausi, madon käyttö syöttinä kielletty, rauhoitettu kalastukselta kokonaan 1.9.-30.11. (lainsäädäntö).

Lisätietoja saatavilla Hohon kk pj. Mauno Tarvainen p. 050-4105586 ja siht. Heikki Salminen p. 0400-311816. Heikki Salminen toimii myös alueella kalastuksenvalvojana muiden viranomaisten lisäksi.

Hohon kk:n kalastusmerkit ovat myynnissä Mauno Tarvaisella ja Heikki Salmisella. Maksut suoritetaan pankkiin Keski – Suomen Op tai internetin kautta Hohon KK:n tilille FI97 5232 0240 0052 71.

LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄN KALASTUSLUPAOHJEET 2023-2024

Lievestuoreenjärveen voi ostaa enintään 6 merkkiä/kalastaja a`10 €. Lupa oikeuttaa 3mx30m verkkoon/merkki, maksimikorkeus 6m (yli 3m verkko vaatii 2 merkkiä). Kartassa merkityt alueet vain kalastuskuntien omilla luvilla ja ohjeilla.

Kalastusrajoitukset, ELY/KHS: SILMÄKOOT alle 55 mm kielletty 1.12.-31.5.

PYYDYSKALASTUS KIELLETTY NS. KUILUN ALUEELLA koko vuoden, rajat Majasaaren silta-Koppelsaari-Laitisen rannan järveen päättyvä patotie. Kalastuskielto 1.9.-30.11.

PYYDYSKALASTUS kielletty 10.5.-15.6. kuhan kudun turvaamiseksi  alueella, joka alkaa Suurosen rantavajasta, siitä länteen Kalattomankarin mustavalkoiseen väylämerkkiin, josta veneväylää etelään Lokinsaaren punavalkoiseen väylämerkkiin, josta Kukkosaareen ja Majaniemeen. Alueen itäraja Montolan niemi-Raita-ahon niemi. Kallaanlahdella kaikki kalastus kielletty 10.5.-15.6.

PYYDYSKALASTUS kielletty siian kudun turvaamiseksi 15.10-30.11. rajojen Majasaaren vihreä väylämerkki- Montolan pääniemi (merkki rannassa) etelä-itäpuolella.

Siikaverkon silmäkoko vähintään 45 mm.

Lainsäädäntöä: kuhan alamitta 42 cm, istutettu taimen 50 cm (luonnonkala  rauhoitettu), järvilohi 60cm. Yhden kalastajan/porukan suurin verkkomäärä 240 m.

Pyydysmerkki talvella 1,2 m salko, 2cm heijastin. Kesällä 1,2 m salko,jossa 20cmx20 cm lippu

ja heijastin, kohoverkoissa ja matalan veden verkoissa kaksi lippua. Käytettävä uppoavia naruja.

Merkkisalkoon kalastajan nimi, yhteystieto ja verkkomerkit.

Katiska ei yhtymän alueella tarvitse pyydysmerkkiä, oltava 15cm korkea pola ja yhteystiedot.

Kaikki luvalliset kalat pois järveltä.

PERHO- JA UISTINKALASTUKSEEN SAAT LUVAN MAKSAMALLA SEN TILILLE FI02 4760 0010 0131 36  Konneveden op,  tai verkosta:                                                              

Lievestuoreen khy:n lupa maksaa 50 € 18v ja vanh.,12-18v. 10 €, kahden viikon lupa 20€/5€. Liepeen lupa on venekohtainen ja SITÄ KÄYTETTÄESSÄ PYYNNISSÄ SAA OLLA 6 VAPAA. Kausilupa on voimassa 1.5.2023-30.4.2024

KUILUN VIRTA ON LOHIKALAPITOINEN VIRTAVESI. KALASTUS KIELLETTY 1.9.-30.11. Madon käyttö syöttinä kielletty. Vain khy:n luvalla.

Kiintiö perho- ja uistinkalastukseen: 2 lohikalaa/vrk/lupa, 5 kuhaa /vrk/lupa.

Kalastuskunnat järjestävät haukikilpailun. Toimita punnistustodistus Heikki Salmiselle p. 0400 311816.

TUO KAIKKI JÄRVELLE VIEMÄSI SIELTÄ MYÖS POIS. PIDETÄÄN JÄRVI PUHTAANA.MUISTATHAN OTTAA RANTA-ASUKKAAT JA MUUT VESILLÄ OLIJAT HUOMIOON.

Kalastusta valvovat Kalatalousalueen valvojat, poliisi sekä Mauno Tarvainen ja Heikki Salminen kalastuskuntien valtuuttamina.

Tämä ohje on kalastajan ja lupien antajan välinen sopimus, joka velvoittaa hoitamaan järveä ja jokaista toimimaan ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti. Rikkomuksen vuoksi lupa voidaan perua.

1988-2022 kalastuskunnat ovat istuttaneet järveen kuhaa 463000kpl, siikaa n. 410000 kpl, taimenta

n. 41900 kpl, järvilohta n. 33500 kpl ja harjusta n.11000kpl.

Hohon osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2023 | Sivuston toteutus: DevNet.fi