Toimintakertomus

Kevät 2020: 

  • Päätettiin aloittaa Niemisjärven kunnostus vesikasveja leikkaamalla. Kustannuksiin haettiin ELY-keskuksen avustusta, joka myönnettin ja työt aloitettiin kesällä 2017. Ulkopuolinen urakoitsija suoritti leikkaustyön. Talkootyönä hoidettiin niittojätteen keräys ja kuljetus läjitysalueelle. 
  • Talven 2017/2018 aikana saimme tiedon, että olisi mahdollisuus hakea avustusta osakaskunnan omien niitto- ja haravointilaitteiden hankintaan. Avustus myönnettiin ja hankittiin uusi vene, moottori ja leikkuulaite. Avustusta saatiin myös haravalautan materiaalihankintoihin. Lautta rakennettiin talkootyönä. Vesikasviston leikkuutyötä suoritettiin kesinä 2018 ja 2019 talkootyönä aiemmin leikatulla alueella laajemmassa mitassa. 
  • Pukkilansalmen veneuoman ruoppauksesta ns. pohjoisen ja eteläisen välillä keskusteltiin ja haettiin avustusta ruoppaustyötä varten. ELY-keskuksen avustus myönnettiin ja suunnitelmissa totetuttaa ruoppaustyö syksyn 2020 aikana. 
  • Kesälle 2020 suunniteltu niittotyö aiemassa mittakaavassa ja osin alueita kahteen kertaan
Niemisjärven osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2021 | Sivuston toteutus: DevNet.fi