Päätökset

Rajoitukset

PYYNTI-JA PYYDYSRAJOITUKSET SEKÄ RAUHOITUSTAVAT

  • verkkoon tarvitaan yksi pyydysmerkki 30 metriä kohden
  • nuottaan tarvitaan 20 pyydysmerkkiä
  • nuottauksesta on tehtävä ilmoitus hoitokunnalle
  • pitkäsiima tarvitsee yhden pyydysmerkin alkavaa 25:ttä koukkua kohden
  • kaikenlainen kalastaminen on kielletty 100 metrinmatkalla jokienniskasta ja jokiensuista
  • Lillukkajoki, Mannilanjoki, Myllyjoki, Lankapuro ja Raiskinpuro (Raiskinmetsäautotien

alapuoliselta osaltaan) ovat kielletty kalastukselta

  • Tervalampi kielletty kalastukselta muutoin kuin jokamiehenoikeuksien osalta
  • solmuväliltä 31-54 mm verkot on kielletty Kuusvedessä
  • tuulastus vaatii yhden pyydysmerkin
  • rapumerroissa tai polissa on oltava pyytäjän nimi
Nurmijärven osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi