Lupamaksut ja ohjeet

LUPAOHJE 2017

Pyydysmerkit myynnissä Hietikon korjaamolla Tiituspohjassa 

 Kaikki pyydykset on merkittävä

Pyydysten yksikköarvot

  • verkko (30 m tai alle)                    1 yksikkö
  • verkko yli 30 m                              2 yksikkö’
  • katiska                                           1 yksikkö
  • pitkäsiima (100 koukkua)               3 yksikkö
  • rantarysä                                         1 yksikkö
  • avorysä ja paunetti                         20 yksikköä
  • uistin (5 vapaa)                               1 yksikkö
  • pystyrysä, merta                             1 yksikkö
  • kaikenlaiset koukut                       5 kpl/yksikkö
  • tuulastus                                         1 yksikkö

Yksi pyydysmerkki vastaa yhtä yksikköä

PYYDYSMERKIN HINTA

OSAKAS 5 €

EI OSAKAS 10 €

PYYDYSRAJOITUKSET

Solmuväliltään 31 – 54 mm verkkojen käyttö on KIELLETTY

Yhdellä kalastajalla saa olla samanaikaisesti pyynnissä 6 kpl (30 m pitkää) verkkoa. Verkkojatan pituus saa olla enintään 180 m.

 Avovesipyynnissä verkot on merkittävä kalastusasetuksen mukaisilla 1,2 m korkuisilla lippusaloilla. Pyydysmerkit ja kalastajanyhteystiedot kiinnitetään talvella verkkokeppiin ja avovesikaudella lippusalkoon.

ALAMITAT

Uuden kalastusasetuksen mukaisesti

KUHA 42 cm

TAIMEN 50 cm

VALVONTA

Sopimus Leppäveden kalastusalueen kanssa

Lupaa ostettaessa ilmoitettava osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

Osakkaat ilmoittavat myös omistamansa kiinteistön nimen

SORSANMETSÄSTYS LUPAOHJE 2017

 Metsästysoikeus VAIN OSAKKAILLA

 LUPAHINTA 5 €

 Sallittuja metsästyspäiviä ovat aloituspäivän jälkeen keskiviikot, perjantait ja lauantait

 RAUHOITUSALUE:

Alue, joka rajoittuu Koivukallion talon kohdalta Vuonteen salmen siltaan sekä Sahalampi. Alue merkitään kyltein maastoon.

Rauhoitusalueen kartta on nähtävillä luvanmyyjällä

 Hoitokunta

Pernasaaren osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2021 | Sivuston toteutus: DevNet.fi