Tervetuloa Vatian osakaskuntaan

Ajankohtaista

Kalastonhoitomaksu vuonna 2019

Lupa oikeuttaa viehekalastamiseen yhdellä vavalla ja vieheellä lähes koko Suomen alueella. Tarvitset aina tämän kalastusluvan myös muuhun kalastukseen varsinaisen kalastusluvan lisäksi jos olet 18-64 vuotias. Tätä lupaa ei tarvita pilkkimiseen ja ongintaan.

Kaikkien 18-64 -vuotiaiden jotka harrastavat muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista on suoritettava valtion Kalastonhoitomaksu 2016. Jos on mukana ainoastaan apulaisena (kuten verkonsoutajana) eikä käsittele pyyntivälineitä pyyntitapahtuman yhteydessä, kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa. Kalastonhoitomaksua ei myöskään tarvitse suorittaa Ahvenanmaalla.

Muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan henkilön on suoritettava valtiolle kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksu on 45 euroa kalenterivuodelta, 15 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 6 euroa yhden päivän. Kalastonhoitomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä henkilöltä, joka harjoittaa onkimista tai pilkkimistä. Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite. Pilkkimisenä pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.”

Todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta on pidettävä mukana kalastettaessa sekä vaadittaessa näytettävä 99 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle (Poliisille, rajavartiolaitokselle, kalastusviranomaiselle) tai kalastuksenvalvojalle.(Kalastuslaki 379/2015 79 §)

Maksu maksetaan osoitteessa www.eraluvat.fi tai puhelinpalvelussa 020 69 2424, joka vastaa arkisin kello 8-16.

Merkitse pyydyksesi oikein – vapauta alamittaiset kalat Kalastuslain uudistuksen ensimmäinen vaihe on tullut voimaan huhtikuun 2012 alusta. Pääosa muuttuneista säännöksistä koskee kalastuksen valvontaa. Samassa yhteydessä muuttuivat säännökset pyydysten merkinnästä. Seisovien ja kiinteiden pyydysten selvästi havaittava merkintä on nyt pakollinen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa valvontaa. Kalastuslain uuden 33 §:n mukaan pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa.

Aikaisemmin pyydykset on pitänyt merkitä vain, jos ne ovat voineet häiritä veneellä liikkumista. Kalastusasetuksesta löytyy tarkemmat määräykset pyydysten vähimmäismerkinnästä. Asetuksen 16 §:ssä vesialueet jaotellaan vesiliikenteen käyttämiin ja muihin alueisiin. Vesiliikenteen käyttämiä alueita ovat muun muassa väylät, mutta myös muut alueet joilla on veneilyä.

Linkit joista löytyy tarkemmat tiedot:

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

ahven.net

leppavedenkalatalousalue

Vatian osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2023 | Sivuston toteutus: DevNet.fi