Tervetuloa Vatian osakaskuntaan

Vatian osakaskunnan tehtävä

Vatian osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta. Osakaskunta järjestää kalastuksen Vatian osakaskunnan kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Tällä pyritään turvaaman kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojeluhallinnoimilla vesialueilla. Vatian osakaskunnan tehtävänä on myös varmistaa metsästyksen harjoittaminen metsästyslain yleisten vaatimusten mukaisesti niin, että metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei vahingoiteta tarpeettomasti, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä. Riistaeläinkantojen tuoton jatkuvuus on pyritään turvaamaan tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla. Metsästyksen hallinnoinnilla pyritään varmistamaan aiheeton vaaran tuottaminen ihmiselle tai toisen omaisuudelle.

Historiaa

Vatian kalastuskunta (nyk. osakaskunta) on perustettu 11.12.1964. Sen säännöt vahvistettin 19.2.1965 ja ensimmäinen kalastuskunnan kokous pidettiin Vatialla 21.3.1965. Vatian osakaskunta on toiminut siis jo yli puolivuosisataa. Ajan saatossa Vatian järvestä on tullut osa Keiteleen kanavaa, joka yhdistää Päijänteen ja Keiteleen vesistöt. Vatian osakaskunnan historia sisältää myös monia eri kalastusta, metsästystä ja yhteisiä alueita koskevia lakimuutoksia, joita myös EU:n liittyminen on tuonut tullessaan. Vatian osakaskunnan vesialueet ovat kuitenkin pysyneet yhteisessä käytössä ja ne tarjoavat edelleen tavan nauttia maisemista, kalastuksesta, metsästyksestä tai muusta virkistyskäytöstä. Se on myös yhdistänyt ihmisiä hoitamaan yhteisiä asioita. Vatian osakaskunta päivitti säännöt vuonna 2022 vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja samalla se siirtyi palvelemaan Vatian osakaskunnan ja vuokrattujen vesialueiden osakkaita digitaalisesti. Vatian osakaskunta hallinnoi seitsemän muun järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueita vuokrasopimuksin.

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi