LIEVESTUOREENJÄRVEN KHY, KALASTUSLUPAOHJEET 2023-2024

VERKKOLUVAT MYY SÄÄSTÖMARKET, KELKKAMÄKI, VOIMASSAOLOAIKA 1.5.2023-30.4.2024 (vain käteismaksu)

Lievestuoreenjärveen voi ostaa enintään 6 merkkiä/kalastaja a`10€. Lupa oikeuttaa 3mx30m verkkoon/merkki, maksimikorkeus 6m (yli 3m verkko vaatii 2 merkkiä). Kartassa merkityt alueet vain kalastuskuntien omilla luvilla ja ohjeilla.

Kalastusrajoitukset: SILMÄKOOT 20-54 mm kielletty 1.12.-31.5.

VERKKOKALASTUS KIELLETTY NS. KUILUN ALUEELLA koko vuoden, rajat Majasaaren silta-Koppelsaari-Laitisen rannan järveen päättyvä patotie.

VERKKOKALASTUS kielletty 10.5.-15.6. kuhan kudun turvaamiseksi alueella, joka alkaa Suurosen rantavajasta, siitä länteen Kalattomankarin mustavalkoiseen väylämerkkiin, josta veneväylää etelään Lokinsaaren punavalkoiseen väylämerkkiin, josta Kukkosaareen ja Majaniemeen. Alueen itäraja Montolan niemi-Raita-ahon niemi.

Muualla mahdollisilla kutualueilla 80mm tai harvempi verkko.

KALLAANLAHDESSA ON KAIKENLAINEN KALASTUS KIELLETTY 10.5. – 15.6. (ELY/KHS)

PYYDYSKALASTUS kielletty siian kudun turvaamiseksi 15.10-30.11. rajojen Majasaaren vihreä väylämerkki- Montolan pääniemi (merkki rannassa) etelä-itäpuolella.

Siikaverkon silmäkoko vähintään 45 mm.

Lainsäädäntöä: kuhan alamitta 42 cm, istutettu taimen 50 cm (luonnonkala rauhoitettu), järvilohi 60cm. Yhden kalastajan/porukan suurin verkkomäärä 240 m.

Pyydysmerkki talvella 1,2 m salko, 2cm heijastin. Kesällä 1,2 m salko, jossa 20cmx20 cm lippu

ja heijastin, kohoverkoissa ja matalan veden verkoissa kaksi lippua. Käytettävä uppoavia naruja.

Merkkisalkoon kalastajan nimi, yhteystieto ja verkkomerkit.

Katiska ei yhtymän alueella tarvitse pyydysmerkkiä. Oltava 15cm korkea pola ja yhteystiedot.

Kaikki luvalliset kalat pois järveltä.

PERHO- JA UISTINKALASTUKSEEN SAAT LUVAN MAKSAMALLA SEN TILILLE FI02 4760 0010 0131 36 Konneveden op, tai Osta luvat.fi sivustolta. Lievestuoreen khy:n lupa maksaa 50€ 18v ja vanh.,12-18v. 10 €, kahden viikon lupa 20€/5€. Liepeen lupa on venekohtainen ja SITÄ KÄYTETTÄESSÄ PYYNNISSÄ SAA OLLA 6 VAPAA.

KUILUN VIRTA ON LOHIKALAPITOINEN VIRTAVESI. KALASTUS KIELLETTY 1.9.-30.11. Madon käyttö syöttinä kielletty. Vain khy:n luvalla.

Kiintiö perho- ja uistinkalastukseen: 2 lohikalaa/vrk/lupa, 5 kuhaa /vrk/lupa.

Kalastuskunnat järjestävät haukikilpailun. Toimita punnitustodistus Heikki Salmiselle p .0400 311816.

TUO KAIKKI JÄRVELLE VIEMÄSI SIELTÄ MYÖS POIS. PIDETÄÄN JÄRVI PUHTAANA.MUISTATHAN OTTAA RANTA-ASUKKAAT JA MUUT VESILLÄ OLIJAT HUOMIOON.

Kalastusta valvovat Kalatalousalueen valvojat, poliisi sekä Mauno Tarvainen ja Heikki Salminen kalastuskuntien valtuuttamina.

Tämä ohje on kalastajan ja lupien antajan välinen sopimus, joka velvoittaa hoitamaan järveä ja jokaista toimimaan ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti. Rikkomuksen vuoksi lupa voidaan perua.

1988-2021 kalastuskunnat ovat istuttaneet järveen kuhaa 463000 kpl, siikaa 330000 kpl, taimenta

41200 kpl, järvilohta 31500 kpl ja harjusta 11000 kpl.

Montolan osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi