Kalastus 2022

PYYNTI- JA PYYDYSRAJOITUKSET

Kuilun alueella on verkko- ja rysäkalastus kielletty ympäri vuoden Majasaaren sillasta Koppelsaareen ja sen eteläkärjestä Laitisen vanhan puunajotien päähän. 15.10.-30.11. pyydyskalastus kielletty rajana Koppelsaaren kohdalta alkaen veneväylä- Majasaaren vihreä väylämerkki-Montolan niemen ”pääniemi” itä- ja eteläpuolella.

Majasaaren ympäristö ja sen itäpuoli Raita-ahon salmeen saakka on 10.5.-15.6.. rauhoitettu verkkokalastukselta lupaohjeen mukaisesti. Järven hoitosuunnitelman mukaisesti alle 55 mm verkkojen käyttö ajalla 1.12.-31.5. on kielletty.

Kallaanlahdella kalastus vain osakkaille, ei KHY:n merkeillä. Alle 100 mm verkkojen kielto 10.5.-15.6. Muuna aikana saa kalastaa yhdellä (enintään 60 m pitkä) verkolla. Kaikilla alueilla siikaverkot vähintään 45 mm.

Verkkokalastus on kielletty 10.5.-15.6. kuhan kudun turvaamiseksi alueella, joka alkaa Suurosen rantavajasta, siitä länteen Kalattomankarin mustavalkoiseen väylämerkkiin, josta veneväylää etelään Lokinsaaren punavalkoiseen väylämerkkiin, josta Kukkosaareen ja Majaniemeen. Alueen itäraja Montolan niemi-Raita-ahon niemi.

Muualla mahdollisilla kutualueilla (alle 6 m syvyys) 80mm tai harvempi verkko .

Kalastuskunnan pyydysmerkit voi lunastaa Viljo Hokkaselta (050 3534838) ja Raimo Hänniseltä (040 7026674) esittämällä maksutosite.

Lisätieoja antaa kalastuskunnan esimies Viljo Hokkanen

SORSASTUS 2022

1. Lievestuoreenjärven yhteislupa

Montolan osakaskunnan osakas ei tarvitse lupaa omalla osakaskuntansa Lievestuoreenjärven selänpuoleisella alueella. Sorsastuslupaa ei voi siirtää ulkopuoliselle.

Ulkopuolisille myydään yhteislupaa(=Montolan kk + Hohon kk + Markkulan kk Lievestuoreen järven selän puoleiset alueet) yhteislupa-alueille 35 euron hintaan metsästyskauden loppuun (oikeuttaa metsästämään kaikkina metsästyspäivinä). Yhteislupa ei koske Kallaanlahden aluetta.

HUOM! Kaikki metsästys on kielletty Hyyppäänniemen, Ahturinniemen ja Saarilammissa. Lapinluodon – Koulusaarten alueella Lievestuoreenjärvellä metsästys on kielletty – alue rauhoitettu. 

 Kallaanlahdessa metsästys on sallittu vain Montolan kk:n osakkaille omalla vesialueella syyskuun loppuun saakka. Sorsastuslupa maksaa 20 euroa. Metsästysoikeutta ei voi siirtää osakaskuntaan kuulumattomille.

2. Hohonjoki ja Hohonlampi

Metsästys sallittu vain Hohon kk:n osakkaille omalla alueillaan ei maksua!

3. LAPINJÄRVEN yhteislupa (=koko metsästyskausi viikonloppuisin)

Myydään yhteislupaa Hohon –ja Montolan kk alueille sekä Kankaisten kruununmaan osakaskunnan alueelle. Metsästysalueelle kulku yleisen tien kautta(=Hohontie).

Metsästyskausimaksun hinta 60 euroa kaikilta, paitsi Kankaisten kruununmaan osakaskunnan jäseniltä ilmaista koko kauden omalla Lapinjärven Toivakan kunnan puoleisella alueella.

Metsästys alkaa 20.08.2022 klo 12.00 ja on sallittu Lapinjärvellä vain viikonloppuisin (pe-la-su) metsästyskauden loppuun.

Luvat voi maksaa Keski-Suomen Osuuspankkiin tilille FI40 5232 0240 0211 38. Maksutosite on oltava mukana metsästettäessä.

MUISTA! Vesilintuja ei saa ampua lyijyhauleilla vesillä eikä maalla !

Valvonta: Valvonnan suorittaa Laukaan rhy:n valvojat, poliisi sekä osakaskuntien nimeämät henkilöt !

Lisätietoja metsästysasioista saatavilla:

Montolan kk pj. Viljo Hokkanen p 050-3534838 , Hohon kk pj. Mauno Tarvainen p. 050-4105586 , Kankaisten kruununmaan osakaskunnan pj. Jukka Laitinen 0400-340062 ja Markkulan kk pj. Lasse Manninen 040 5158349

Montolan osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2022 | Sivuston toteutus: DevNet.fi