Tervetuloa Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueelle

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue on perustettu vuonna 2019 kalastuslainmuutoksella lakkautettujen Hankasalmen ja Leppäveden kalastusalueiden toiminta-alueelle.

Kalatalousalueen toimintaa ohjaa yleiskokous ja hallitus. Yleiskokouksessa äänivaltaa käyttävät alueen osakaskunnat, yli 50 hehtaarin yksityisvedet sekä kalastuslaissa mainitut järjestöt.

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue käsittää noin 40 000hehtaaria vesialueita Jyväskylän ja Äänekosken kaupungeissa sekä Hankasalmen, Toivakan, Konneveden ja Kangasniemen kunnissa.

Kalastusluvat

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueen kalastusluvat

Lue lisää

Kalatalousalue

Suonteen kalatalousalue on lakisääteinen yhteistyöelin

Lue lisää

Osakaskunnat

Vesialueen osakaskunnat ovat yksityisten tilojen omistamia omistusyksiköitä, yhteisetuuksia

Lue lisää

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue

Päätökset

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueen päätöksiä ja kokousasiakirjoja

Lue lisää

Hoitosuunnitelma

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Lue lisää

Ajankohtaista / tiedotteet

Kalastuslakiin muutoksia 2024

Kalastuslakiin on tullut muutoksia, jotka kaikkien kalastajien on otettava huomioon. Lisätietoa: https://ahven.net/artikkeli/2024/01/09/kalastaja-nama-lakimuutokset-astuvat-voimaan-2024/

Kalastonhoitomaksun ikäraja muuttui

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias jakalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta31.12.2023 mennessä.Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastajatarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekävalvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (linkki:https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379). Lisätietoja saa

Lue lisää >

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty

Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman:

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue

www.leppavedenhanksalmenkalatalousalue.fi

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi