Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue on laatinut käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuosille 2022-2031.

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue on 1.8.2022 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt, että ELY-keskus tekisi KHS:n mukaiseen pintaverkkoja koskevaan rajoitukseen teknisen korjauksen siten, että kielto koskee kohojen varaan laskettuja verkkoja, ei pohjaan laskettuja verkkopyydyksiä. Samalla kalatalousalue pyysi ELY-keskusta tarkentamaan, että kielto koskee kalatalousalueen reittivesiä, Kuhnamo, Vatianjärvi, Saraavesi, Leppävesi, Kuusvesi ja Kynsivesi

ELY-keskuksen asettamat kalastussäätelytoimenpiteet Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalueella:

Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue

www.leppavedenhanksalmenkalatalousalue.fi

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi